05142753374

شماره تلفن

info@jamil-co.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

بذر اصلاح شده پنبه(کرکدار ودلینته):


بذر اصلاح شده پنبه(کرکدار ودلینته):

باتوجه به کشت حدود 10000هکتار پنبه در استان خراسان رضوی وباتوجه به نیاز به استفاده ازبذوراصلاح شده از سال 1389شرکت تعاونی روستایی جمیل نیشابور بااخذ مجوز تولید بذر اصلاح شده پنبه از موسسه بذرونهال کشور اقدام به تولید بذر اصلاح شده پنبه رقم ورامین نمودکه در ابتدا تولید بذرکرکدار دردستورکار شرکت بود ولی باتوجه به مصرف بسیار زیاد بذر کرکدار درواحد سطح (حدود 250 تا 300 کیلو در هکتار) وعدم توجیه اقتصادی این امر شرکت اقدام به دلینته نمودن (کرک گیری) بذور پنبه نمود که با توجه به استقبال بسیار زیاد کشاورزان پنبه کار در سال جاری شرکت برنامه تولید حدود 1000 تن بذر پنبه دلینته رادارد .کارخانه لینترگیری بذر پنبه متعلق به وزارت محترم جهادکشاورزی ودر شهرستان کاشمر واقع است که باهمکاری مدیریت محترم جهادکشاورزی شهرستان کاشمر ومدیریت محترم زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی این کارخانه مدت 3 سال در اختیار شرکت تعاونی روستایی جمیل می باشد. استفاده از بذرپنبه دلینته دارای مزایای زیر می باشد: میزان بذر مورد نیاز در واحد سطح به میزان بسیاز زیادی کاهش می یابد که این مقدار حدود 60 تا 80 کیلو گرم درهکتار خواهد بود.
سطح سبز ناشی از استفاده از بذور دلینته بسیار مناسب ویکنواخت خواهد بود. امکان استفاده از ماشینهای بذر کار پنبه برای کشاورزان فراهم خواهد شد.
ارقام پنبه درایران:
ا- رقم ورامین: رقم ورامین یکی از یافته های مهم و ارزشمند تحقیقات پنبه ایران است که با سعی و تلاش گروه تحقیقات پنبه در مرکز ورامین از طریق دورگ گیری ساده در سال 1338 بوجود آمده - در سال 1346 به عنوان یک رقم اصلاح شده تجاری برای کشت در مناطق گرگان - گنبد - خراسان - مغان و استان مرکزی توصیه شد. این رقم پربار و با کیفیت ممتاز حدود 70درصد از سطح پنبه کاری کشور را در مناطق فوق الذکر برای مدت زیادی به خود اختصاص دادو با پیشروی بیماری ورتیسلیوم از مازندران به گرگان و بخشی از گنبد به تدریج از سطح زیر کشت آن کاسته شد و هم اکنون قریب 40درصد پنبه کاری کشور را در مناطق مرکزی ایران - استان خراسان و بخشی از استان های اردبیل و آذربایجان شرقی زیر پوشش دارد
این رقم دارای رشد متوسط، با ارتفاع 150-120 سانتی متر می باشد. شاخه های جانبی آن قادر است در شرایطی که تراکم بوته ها در مزرعه زارعین کم باشد سطح را پوشش داده و سبب افزایش تولید شود. رقمی است نسبتاً زودرس و طول دوره رویش آن حدود 180 روز است. مقاوم به شوری- حساس به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی با ریشه عمیق و ساقه اصلی مستحکم - مقاوم به خوابیدگی و غوزه های نوک تیز و درشت و هنگام رسیدن کاملاً شکفته شده و مناسب برداشت مکانیزه می باشد. تعداد خار حــاوی سم گوسیپول در ایـن رقم متوسط و رنگ گلبرگ ها و دانه گرده کمرنگ - برگ ها نسبتـــاً درشت و لب داروسطح زیر برگ و ساقه کم کرک است
از کاشت تا رویش و خروج بوته از خاک 8 روز طول می کشد و پس از آن ظرف مـدت 9 روز اولین برگ های حقیقی ظاهر می شود. 24 روز بعـد غنچه ها تشکیل می گردند که شروع مرحله زایشی گیاه است. ظرفیت باردهی این رقم در حد بهترین رقم های تجاری دنیاست به طوری که در استان خراسان، کشاورزی توانسته از این رقم در مزارع 3 هکتاری تا مرز 8 تن در هکتار برداشت نماید. متوسط عملکرد رقم ورامین در مزرعه کشاورزان 4 تن در هکتار است. متوسط وزن غوزه آن بیش از 6 گرم و وزن صد دانه بدون کرک آن 11 تا 12 گرم است. این رقم جزء گروه ارقام متوسط رس بوده و با توجه به میزان درصد کیل آن حدود 1500 تا 1600 کیلوگرم الیاف در هکتار تولید می کند.

الیاف این رقم از نظر درخشندگی و کیفیت، بسیار ممتاز بوده و در بین ارقام تجاری خاورمیانه و کشورهای حوزه مدیترانه در رده بهترین رقم ها قرار گرفته است. با توجه به شرایط اقلیمی ایده آل مناطق تحت پوشش این رقم و آفتاب های درخشان و پاییز نسبتاً طولانی آن الیاف این رقم از درخشندگی خاصی برخوردار است. رقم های پنبه نسبت به تاریخ کاشت حساس بوده و تأخیر در کاشت آنها سبب افت شدید محصول می شود. تاریخ کاشت مناسب این رقم در منــاطق مورد کشت آن اول تا سی ام اردیبهشت ماه می باشد. مقدار بذر برای روش کاشت مکانیزه 20 کیلوگرم و با دست 40 کیلوگرم توصیه می شود و مقداری نیز برای واکاری منظور می شود. بهتر است از بذوری که کرک زدایی شده اند برای کشت سریعتر و با قدرت نامیه بیشتر استفاده شود. تراکم 62500 بوته در هکتار با آرایش 20×70 نتیجه بهتری خواهد داد.
2- رقم مهر:در سال 1355 از طریق مؤسسه تحقیقات پنبه فرانسه رقمی به نام بلغار 433 به بخش تحقیقات پنبه رسید. پس از طی مراحل قرنطینه در بررسی مقدماتی در کلکسیون ارقام و مقایسه ساده و شناخت خصوصیات مطلوب آن بویژه در صفات محصول دهی، کیفیت الیاف و زودرسی ابتدا در آزمایش های ایستگاهی و سپس به طور گسترده در نواحی پنبه کاری کشور به ویژه مغان و شمال خراسان مورد بررسی کامل قرار گرفت. امید بخش بودن نتایج حاصله موجب اجرای طرح سلکسیون روی رقم بلغار جهت استفاده از ظرفیت ژنتیکی و سازگار نمودن لاین های موجود بخصوص افزایش طول الیاف آن از سال 70 تا 74 شد.

رقم پنبه مهر رقمی با سازگاری بسیار خوب - پا کوتاه با ارتفاع 95-80 سانتی متر نسبت به سایر ارقام تجارتی زودرس تر و با سطح برگ نسبتاً کوچکتر است. کوچکتر بودن سطح برگ آن باعث مقاومت این رقم به بسیاری از آفت های مکنده و بخصوص عسلک پنبه می شود. پنبه مهر پربار و زودرس بوده و اولین چین آن در اواخر شهریورماه قابل برداشت است. این رقم دارای 5 درصد افزایش محصول نسبت به رقم زودرس اولتان و 24 درصد نسبت به رقم تجاری ورامین می باشد و تولید الیاف در هکتار آن 35 درصد بیش از الیاف تولیدی رقم ورامین است. کیفیت - یکنواختی - مقاومت - استحکام و کشش الیاف پنبه مهر در حد رقم ورامین بوده ولی از نظر سایر خصوصیات کاهش کیفی نشان می دهد و این تقلیل در خصوص طول الیاف حدود 2 میلیمتر است که با استاندارد مصرف صنایع نساجی مطابقت داشته و به سهولت قابل بهره برداری است .

زودرسی رقم پنبه مهردر مناطقی که آغاز فصل برداشت پنبه مواجه با باران های پاییزه و یا سرمای زودرس می باشد موجب افزایش کمی محصول و بهبود کیفی آن خواهد شد. کشت این رقم تنها در محدوده پنبه کاری مغان و شمال خراسان که در چند ساله اخیر مجموعاً مساحتی حدود 30000 هکتار را فرا می گیرد می تواند با افزایش عملکرد قابل توجه و همچنین سازگاری بسیار خوب پیامدهای اقتصادی امید بخشی را به همراه آورد.
3- رقم خرداد:
معرفی پنبه رقم خرداد و تولیدهسته اولیه بذری آن
ضرورت معرفی:
ضرورت معرفی ارقام جدید با افزایش عملکرد کمی و کیفی در مقایسه با ارقام تجاری موجود
ضرورت معرفی ارقام زودرس جهت فراهم آوردن زمینه سیستم دو کشتی در پنبه لازم به ذکر است ارقام تجاری موجود نیاز به یک دوره رشد 160 الی 180 روزه هستند. در حالیکه این رقم یک دوره رشد 140-130 روزه می باشد
اهداف :
- معرفی ارقام جدید با افزایش عملکرد کمی و کیفی در مقایسه با ارقام تجاری موجود
- معرفی ارقام زودرس
- رقم خرداد به لحاظ متوسط عملکرد زودرسي بالا (از180 روز به 140 روز) وتحمل در حد قابل قبول بيماري پژمردگي ورتيسيليومي نسبت به ارقام تجاری موجود (رقم ورامین )برتری نشان داده است
نتایج و دستاوردهای علمی:
رقم خرداد از لحاظ عملکرد - زودرسي بالا وتحمل در حد قابل قبول بيماري پژمردگي ورتيسيليومي نسبت به ارقام تجاری موجود برتری نشان داده است و از لحاظ سازگاری آگروکلیمایی برای استانهای خراسان - نواحي مركزي ايران و فارس معرفی شده است. یکی از اختصاصات مهم این رقم زودرسی است و همین خصیصه امکان کشت این رقم را پس از برداشت گندم (سیستم دو کشتی) براحتی فراهم می سازد. در نواحي مركزي وجنوبي استان خراسان و نواحي مشابه كه تداخل آب آخر غلات (جو) با آب اول پنبه وجود دارد استفاده از اين ارقام راهگشا خواهد بود. از طرفي در نواحي شمال استان خراسان ونواحي مشابه كه سرماي زودرس پاييزه دارند نيز اين ارقام زودرس مورد توجه مي باشند . رقم خرداد داراي تحمل نسبتا خوبي به شوري است و از این رو برای کشت در مناطقی که به نحوی با مشکل شوری روبرو هستند مناسب خواهد بود.
بکار گیری این دست آورده ( میزان تجاری شدن دست آورد) بالغ بر 15 هکتار بشرح زیراست:
میزان تجاری شدن این دست آورد در سال 1385 در سطح 5 هکتار با همکاری بخش خصوصی شروع شد و در سال 1386 در سطح ده هکتار ادامه یافت. افزایش سطح تکثیر در گرو سفارش از سوی بخش اجرا است..

پیش بینی دستاوردهای مهم اقتصادی – اجتماعی از کاربست نتایج :
با توجه به افزایش عملکرد وش و اجزاء عملکرد و پایداری عملکرد و برخورداری از صفات ممتازی چون زودرسی و تحمل به تنش های محیطی (غیرزنده) - توسعه کشت این رقم علاوه بر افزایش سطح کشت پنبه در کشور امکان تغییر سیستم های کشت (دوبارکشتی) افزایش بهره وری از منابع تولید و آب حداکثر استفاده از شرایط اقلیمی آزاد سازی زودتر زمین برای کشت های بعدی و در نهایت کاهش هزینه های تولید (از طریق نیازهای کمتر ارقام زودرس) را فراهم می سازد. از آنجائیکه پنبه یک محصول مهم اقتصادی و اشتغال زا است توسعه کشت پنبه در فعال شدن نیروی کار بیشتر در بخش کشاورزی و همچنین بهبود اقتصاد خانواده کشاورزان و کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.


روش های مختلف لینترگیری:
1- خیساندن بذر:
که ساده ترین روش است پس از خیساندن بذر به مدت 12 تا 14 ساعت کرکهای نرم شده در اثر مالش با دست جدا می شوند.

2- استفاده از ماسه:
بذرها را با ماسه مخلوط کرده و کاملاً به هم می زنند تا در اثر سایش بین دانه ها و ماسه کرک گرفته شود.

3- روش مکانیکی:
از دستگاه های مکانیکی که دارای اره های مخصوص برای لینتــرگیری می باشـد استفاده می شود.

4- روش حرارتی:
به کمک شعـله افکـن هایی که حـدود 1300 تا 1315 درجـه سانتی گراد حرارت تولیــد می کنند کرک های سطح دانه را از بین می برند. باید توجه نمود که مدت تماس شعله با دانه کم بوده و بیش از چند ثانیه نباشد چون بذرها را سوزانده و به جوانه بذر آسیب می رساند.

5- روش شیمیایی:
الف) استفاده از اسید سولفوریک غلیظ: دانـه ها را داخل مخازن مخصوص در اسید غوطه ور می کنند. باید مدت زمان تماس دانه با اسید زیاد نباشد زیرا اسید غلیظ موجب سوزاندن جوانه و یا جوانه موجود در دانه می شود. سپس دانه ها را کاملاً خشک می کنند که به این روش، روش تر گویند.

ب) استفاده از بخار یا گاز اسید: در این روش از مخلوط گاز اسید سولفوریک و اسیدکلریدریک استفاده می شود. دانه های پنبه را در یک مخزن گردان وارد می کنند بنابراین با تماس گاز اسید با دانه ها کرکها از بین می روند که به روش Dry process مرسوم است.

ج) استفاده از اسید سولفوریک رقیق: استفاده از اسید سولفوریک غلیظ دارای معایبی مانند احتمال آسیب رسیدن به پوست و جوانه غیر قابل استفاده بـودن کرکهای جدا شده، خطرناک بودن برای انسان و آلوده کردن محیط زیست و ... می باشد. بنابراین برای کاهش معایب این روش از اسید رقیق استفاده می شود و مدت زمان لازم برای از بین بردن کرکها 90-60 ثانیه است