05142753374

شماره تلفن

info@jamil-co.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

تارخچه شرکتمعرفی ،تاریخچه وسوابق کاری شرکت تعاونی روستایی جمیل نیشابور:
شرکت تعاونی روستائی جمیل به شماره ثبت 38 اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان نیشابوراز سال 1352 با اهداف ارتقاء بخش کشاورزی وخدمت رسانی به اعضاءشرکت که همگی از روستاییان یرتلاش ورحمتکش می باشندتاسیس گردیده ودرزمینه های مختلف اعم از تامین نهاده های کشاورزی ودامی موردنیاز اعضاء تامین تسهیلات مالی از طریق تاسیس 2واحدتعاونی اعتبار راه اندازی 9 باب فروشندگی فرآورده های نفتی راه اندازی 7 واحد فروشگاه موادمصرفی خانوار، اخذمجوزتولید و تکثیر و فرآوری بذور اصلاح شده جو و پنبه در سطح استان خراسان رضوی فعالیت دارد.باتوجه به موقعیت کشاورزی شرکت وروستاهای تابعه وکشت بیش از5000 هکتارپنبه در منطقه وباتوجه به مصرف بسیارزیادبذرهای کرکدارکه سبب کم شدن صرفه اقتصادی کشت این محصول مهم می شودشرکت از سال زراعی 91-1390 باتجهیزوراه اندازی کارخانه لینترگیری وکرک زدایی )(delintation)(پنبه واقع در شهرستان کاشمرنسبت به دلینته کردن بذورپنبه اصلاح شده تولیدی خودکرده که بااستقبال بسیارکشاورزان روبروگردیده است.باتوجه به ارزیابی های انجام شده شرکت در سال 1389 رتبه برتر استان و در سال 1390 بعنوان شرکت تعاونی روستایی نمونه و برتر بخش کشاورزی در سطح کشور معرفی گردید که امید است این موفقیتها در سایه الطاف بیکران الهی وتلاش اعضاء، کارکنان ،اعضاءهیئت مدیره وپیگیری مسئولین محترم تداوم یابد.انشاا...
- هم اکنون شرکت با سرمایه گذاری بالغ بر 15 میلیارد ریال و 1946 نفرعضو از 12 روستا تحت پوشش با 2 واحد اعتباری و 7 باب فروشگاه مصرف و 9 باب فروشگاه مواد نفتی فعالیت می نماید شرکت توانسته است با احداث 4 انبار مسقف به ظرفیت 10000 تن و انبار تخلیه موقت به ظرفیت 12000 تن و نصب دو دستگاه بوجاری بذور غلات ضمن تامین کل بذر جو استان خراسان رضوی تعداد 36 نفر اشتغال زایی ایجاد نماید .
- شرکت در سال گذشته 3500 تن انواع کود شیمیایی و 3200 لیتر سموم دفع آفات و قارچ کش بین کشاورزان توزیع نموده است .
- شرکت تعاونی در سال زراعی 92-1391، 4896 تن انواع بذور اصلاح شده جو با ارقام گوناگون در طبقات مختلف و همچنین 2200 تن بذور اصلاح شده پنبه فرآوری و بسته بندی و زیر نظرسازمان جهادکشاورزی استان و مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی بین کشاورزان استان وبعضاسایراستانهاتوزیع نموده است .
- باتوجه به لزوم ترویج کشاورزی نوین وعلمی در بین کشاورزان باهدف افزایش عملکرددر واحد سطح ودرنتیجه اقتصادی شدن تولید در سال زراعی گذشته باهماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیشابور ومرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی 2 مورد بازدیدآموزشی ترویجی از مزارع پنبه در شهرستانهای سرخس وتربت جام وهمچنین بازدید از کارخانه لینترگیری پنبه در شهرستان کاشمرانجام پذیرفت.
- باتوجه به لزوم ترویج فرهنگ بیمه ، شرکت تعاونی روستایی جمیل در راستای خدمت رسانی به اعضاء باپیگیریهای انجام شده موفق به انعقاد قراردادبیمه محصولات کشاورزی ودامی باصندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی گردیده است.
- شرکت تعاونی روستایی جمیل همچنین باانعقادقراردادبانمایندگی بیمه ایران موفق به اخذ تخفیف وقسطی نمودن مبلغ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه اعضاء خود گردیده است.
- باتوجه به لزوم تشکیل صنوف مختلف در زمینه های مختلف وازجمله بخش کشاورزی ، شرکت تعاونی روستایی جمیل در سال گذشته به عضویت نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان نیشابور درآمده است.
- باتوجه به لزوم علمی شدن تولید،شرکت باجذب 1نفرکارشناس ارشدمهندسی کشاورزی به عنوان مدیرعامل و2نغرکارشناس کشاورزی در راستای ترویج ایده های جدید ونهادینه نمودن علوم وفنون جدید کشاورزی قدم برداشته است.
- باتوجه به گستره کاری شرکت ولزوم شناسایی استعدادها ، بازاریابی محصولات وورود به دنیای تجارت ملی وبین المللی شرکت تعاونی روستایی جمیل اقدام به راه اندازی وب سایت اینترنتی مستقل به آدرس www.jamil-co.com نموده است.
برنامه های آتی شرکت :
- احداث کارخانه پنبه پاک کنی در منطقه میان جلگه شهرستان نیشابور باتوجه به استعداد بالای کشاورزی منطقه بویژه در مورد محصول پنبه.
- پیگیری اخذ مجوز تولید، بوجاری وتکثیر بذرذرت .
- پیگیری اخذ مجوز فروشندگی سموم شیمیایی وکودهای ریزمغذی در سطح روستاهای حوزه فعالیت شرکت.
- صادرات بذورتولیدی شرکت به کشورهای همسایه نظیر افغانستان ، پاکستان ، تاجیکستان وآسیای میانه.
- ایجادکتابخانه کشاورزی روستایی در محیط اداری شرکت ودسترسی آسان اعضاءبه منابع علمی جدید در زمینه کشاورزی ودامپروری .
و من ا... التوفیق